Odměna za právní služby advokátní kanceláře

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta.

Tato odměna může být sjednaná jako:

Není-li odměna mezi klientem a advokátem sjednána, řídí se výše odměny dle platné vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky.

JUDr. Ing. Zlatuše Němečková, Advokátní kancelář, Advokátní poradenství Praha

Počítadlo od 18.10.2008